Politica privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Introducere

Începand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”) este aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene. În vederea alinierii la dispozițiile noii reglementări, am adoptat prezenta Politică privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

Sfera de aplicare

Prezenta Politica privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal se aplică website-ului www.phoenix-biscuiti.ro și are scopul de a informa utilizatorii acestuia despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către PHOENIX IND SA. În cazul în care aveți întrebări sau solicitari cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta trimițându-ne un e-mail la adresa: office@phoenix-biscuiti.ro.

Cum colectăm datele cu caracter personal

Direct: obținem date cu caracter personal în mod direct de la dumneavoastră atunci când vizitați sediul nostru, prin completarea formularului de contact online, atunci când ne apelați telefonic, ne comunicați un e-mail și/sau ne trimiteți CV-ul dumneavoastră.

Indirect: de regulă, obținem date cu caracter personal ale persoanelor fizice în mod indirect în cadrul relațiilor contractuale, acestea fiind necesare pentru furnizarea serviciilor noastre.

Putem obține date cu caracter personal și din următoarele surse:

Site-uri profesionale și/sau sociale: în cazul în care accesați pagina noastră oficială de Facebook, noi vom colecta informațiile privitoare la contul dumneavoastră.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Care sunt temeiurile legitime pentru prelucrarea datelor

Ne putem întemeia activitățile de prelucrare pe următoarele temeiuri legitime:

De ce avem nevoie de datele cu caracter personal

Prelucrăm date cu caracter personal în mod transparent, în următoarele scopuri:

Cum prelucrăm datele cu caracter personal

Doar persoanelor care au nevoie de date pentru a-și îndeplini obligațiile în baza unui contract le permitem accesul la datele cu caracter personal. Vom solicita în mod expres informații pentru identificare. Este posibil să solicităm cooperarea dumneavoastră în vederea efectuării unor eventuale controale de securitate înainte de a vă divulga informații. Puteți să vă actualizați datele cu caracter personal furnizate, contactându-ne.

Transmitem date cu caracter personal către terțe părți

Putem comunica date cu caracter personal unor terțe părți în scopul îmbunătățirii calității serviciilor pe care le prestăm sau pentru a beneficia de ajutorul unor specialiști în aducerea la îndeplinire a unor obligații care ne revin potrivit legislației specifice într-un anumit domeniu. Acesti terți au, la rândul lor, obligații similare cu ale noastre în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, fie sunt la rândul lor operatori de date cu caracter personal, fie sunt persoane împuternicite care prelucrează datele în numele nostru.

Cu titlu de exemplu, putem comunica sau permite accesul la datele cu caracter personal următoarelor entități:

Ne asigurăm în mod constant că partenerii noștri prezintă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal îndeplineaște toate cerințele legale.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmite către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității noastre, care ne solicită să furnizăm informații, în virtutea obligațiilor legale; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor noastre; (iii) terți achizitori, în măsura în care activitatea noastră ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

Transferam datele cu caracter personal în afara U.E.?

Nu transferăm date cu caracter personal în afara U.E..

Prelucrarea datelor copiilor cu vârsta sub 16 ani

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în acestă Politică se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 16 ani.

Refuzul prelucrării și consecințele acestuia

Daca nu ne furnizați datele cu caracter personal prevăzute în formularul de contact, nu veți putea transmite către noi solicitarea dumneavoastră.

Care sunt drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să ne adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă: office@phoenix-biscuiti.ro.

Securitatea datelor cu caracter personal

Am adoptat politici și proceduri de securitate tehnică în vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva pierderii, folosirii neautorizate, distrugerii sau alterării acestora. Ne asigurăm că accesul la datele cu caracter personal este limitat și autorizat doar persoanelor care au dreptul de a le folosi. Aceste persoane au obligația de a asigura confidențialitatea datelor.

Pentru ce perioadă vom păstra datele cu caracter personal

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare.

Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe următoarele perioade:

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar PHOENIX IND SA nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, acestea vor fi anonimizate, arhivate, șterse sau distruse în conformitate cu procedurile noastre interne.

Utilizarea modulelor cookie

Cookies sunt fișiere mici care conțin litere și cifre care pot fi plasate pe dispozitivul dvs. când vizitați o pagină de internet sau utilizați o aplicație. Utilizăm module cookie pentru a vă îmbunătăți experienta pe website.

Utilizăm doar module cookie necesare, de sesiune, care ne ajută să facem website-ul utilizabil prin activarea funcțiilor de bază, precum navigarea în pagină și accesul la zonele securizate.

Website-ul nu poate funcționa fără utilizarea acestor module cookie.

Pentru mai multe informații despre cookies, consultați: www.allaboutcookies.org.

Revizuirea Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Vom revizui această Politică periodic, în funcție de modificările care survin în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, și vom publica versiunea revizuită a documentului pentru a asigura informarea dumneavoastră.